Drób

W ofercie produktów dla drobiu Neopasz proponuje pasze, koncentraty i mieszanki mineralne dla: brojlerów, niosek i drobiu wodnego.
Uzupełnieniem oferty podstawowej jest realizacja zamówień indywidualnych między innymi na pasze dla: bażantów, kuropatw, przepiórek czy kapłonów oraz specjalistycznych koncentratów dla gęsi.

Brojlery
Program żywienia brojlerów oparty jest na trzech podstawowych paszach: starter, grower i finiszer oraz koncentracie „KONCENTRAT Brojler PEŁNY”. Wszystkie produkty dla brojlerów zawierają w swym składzie nowatorski bezkarencyjny dodatek ADICOX.

Drób ogólnoużytkowy
Pasze DKM dla drobiu ogólnoużytkowego oferujemy w formie kruszonek. Podobnie jak produkty dla brojlerów pasze typu DKM zabezpieczone są dodatkiem ADICOXUDrób wodny

Pasze typu K/G (kaczka/gęś)

Nioski
Pasze dla niosek oparte są wyłącznie na naturalnych składnikach bez dodatku sztucznych barwników.
Produkty uniwersalne

W grupie produktów uniwersalnych dla drobiu proponujemy: Koncentrat K+N oraz dodatek witaminowo-mineralny NEOvit D